Broneerimistingimused

www.kiviranna.ee kaudu saab majutust broneerida selle eest tasudes Kiviranna OÜ-le läbi Montonio maksekeskuse oma kodupangas.
Pärast broneeringu tegemist ja arve tasumist saadame broneerija e-mailile arve, milles on välja toodud broneeritud teenused ja aeg.
Arve tasumisega loetakse kliendi ja puhkekeskuse vahel sõlmituks leping, mille oluliseks osaks on lisaks eraldi kokkulepitud tingimustele ka käesolevad broneerimistingimused ja Kiviranna puhkekeskuse kodukord.

Broneeringu tühistamisel kuni 30 kalendripäeva enne broneeringu algust tagastame teile 100% broneeringu tasust.
Broneeringu tühistamisel kuni 15 kalendripäeva enne broneeringu algust, tagastame 50% broneeringu tasust. Hilisemal tühistamisel broneeringutasu ei tagastata.

Puhkekeskuse ees vastutab kõigi broneerijaga koos olevate isikute ohutuse, käitumise ja selle tagajärgede eest broneeringu tegija (klient).
Kliendil ei ole õigust kutsuda majja külalisi rohkem, kui broneeringuga ette nähtud või varasemalt puhkekeskusega läbi räägitud ja kokku lepitud.
Kliendi ja/või selliste isikute, kelle eest klient vastutab, poolt tekitatud kahjude hüvitamine toimub kas sularahas kohapeal või Kiviranna puhkekeskuse poolt kliendile esitatud arve alusel.

Kui puhkekeskus lõpetab ürituse ennetähtaegselt kodukorra rikkumise tõttu, siis ei kuulu kliendi poolt tasutud ettemaks tagastamisele ning puhkekeskusel on õigus esitada kliendile arve kõigi kokkulepitud teenuste eest sõltumata sellest, kas klient on teenuseid kokkulepitud ulatuses kasutanud või mitte.

Klient kohustub kõik pretensioonid puhkekeskuse esitatud arvete kohta esitama kirjalikult 3 (kolme) päeva jooksul arve saamisest. Pretensioon peab sisaldama põhjendust, millises ulatuses ja millisel alusel peab klient esitatud arvet maksmisele mittekuuluvaks. Kui klient ei esita pretensiooni õigeaegselt või ei põhjenda seda nõuetekohaselt, ei ole kliendil õigust arve maksmisele hiljem vastuväiteid esitada.

Kodukord:

Check-in alates kell 16.00, check out kell 12.00.

Alla 18-aastastel isikutel palume puhkemaja broneerida ja kasutada ainult koos täiskasvanuga.

Palume suhtuda ümbritsevasse loodusesse hoole ja armastusega. 
Puhkekesksus asub looduses – palume arvestada sellest tuleneda võivate ebamugavustega (sääsed jms) ning soovitame varuda hooajale/ilmastikule vastavad riided/kaitsevahendid.
Puhkekeskuses palume käituda tavapäraste viisakusnõuete ja heade kommete kohaselt ja suhtuda puhkekeskuse varasse heaperemehelikult. Igasugune tegevus puhkekeskuses peab olema ohutu selles osalevate ja teiste isikute tervisele, keskuse ja seal viibivate isikute varale ja keskkonnale.
Palume arvestada puhkekeskuse teiste külastajatega ja tagada soovijatele rahulik puhkus ning öörahu.

Suitsetamine siseruumides ei ole lubatud, ühiskasutatavates väliruumides (väliköök jms) ja mujal territooriumil palume arvestada teiste külalistega. Oma maja terrassil on suitsetamine lubatud.
Prahi mahaloopimine ja/või vedelema jätmine ei ole lubatud.